Přeskočit na obsah

BEZCITNOST

Martyna Bunda BEZCITNOST v překladu Barbory Kolouchové

Martyna Bunda polská publicistka a spisovatelka vytvořila vynikající ságu o ženách, o Polkách z oblasti Kašub (sever Polska) na pozadí komplikovaných let polské historie. Syrové vyprávění o nelehkém životě stárnoucí matky Rozely a jejích 3 dcer Gerty, Trudy a Ildy. Autorce se podařilo vytvořit fascinující ženské postavy do jejichž příběhu vnáší důležitá témata a dotýká se dosud nezhojených ran. Nečiní tak, aby provokovala, nýbrž vzdává tak úctu ženské solidaritě, našim matkám, babičkám a jejich velké síle. Není to feministická literatura ? . Muži-manželé, milenci, synové, otcové… jejich přitomnost je důležitá, významně ovlivňuje každodenní život žen. Příběh podtrhuje vynikající literární styl, syrový, bez kudrlinek, metafor, plyne rychle jako život sám. Vůbec ne laciným způsobem ve vás vyvolá silné emoce, slzy i smích.