Přeskočit na obsah

OLGA

Bernhard Schlink OLGA

Prostřednictvím životního příběhu Olgy Rinkeové vnímáme období dramatických německých dějin v období od konce 19. století do 70. let 20. století. Román je rozdělen do tří částí, z nichž každá je vyprávěna jinou formou. V úvodní části nás vypravěč uvádí do Olžina života. Druhý díl vypráví Ferdinand, k němuž Olga jako k malému chlapci přilnula. Třetí část je nejemotivnější, má formu dopisů, dopisů bez odpovědí, které Olga píše své životní lásce v podstatě celý život. Různorodý styl nepůsobí nikterak rušivě. Příběh Olgy prostě žijete. Co do počtu stran je román nepřílš rozsáhlý, ale obsahově silný, mnohovrstevnatý. Schlink rozehrál na malé ploše téma životní lásky, změny politického uspořádání, ženské emancipace, vypořádání se s nelehkým osudem. Vnímala jsem několik poloh. Román jako historický, psychologický a některá odhalení mají charakter až detektivní. Olga vstoupila do mého života.