Přeskočit na obsah

ROZSYPANÁ SLOVA

Martin Daneš ROZSYPANÁ SLOVA

Přeji si, aby tato kniha nezanikla v množství vydaných knih. Na mě zapůsobila velmi silně.

Překladatel a publicista Martin Daneš napsal vynikající román o posledních letech židovského spisovatele a novináře Karla Poláčka. Autor vedle tvorby (přeložil do francouzštiny Muži v ofsaidu a Bylo nás pět) se začal zajímat i o osobnost Karla Poláčka. V románu vychází z dostupných reálií, avšak nevzniká biografie. Sledujeme poslední úsek Poláčkova života. Hlavního hrdinu – alter ego Karla Poláčka obdařil jménem Karel Hirsch. Daneš velmi citlivě převzal styl poláčkovského humoru. V úvodu se dozvíme, že Karel Hirsch neutíkal do poklidného koutu Čech před hitlerovským vojskem, nýbrž před svou manželkou. Miluje Doru Vaňákovou, židovskou právničku, s kterou má velmi silný vztah. Jsou si navzájem oporou v čím dál tím více pro židy nepřátelském prostředí. Autor nám dává nahlédnout do vnitřnho světa spisovatele Karla Hirsche. Od začátku víme, že příběh spěje ke tragickému konci, ale nečekejme patos ani nervy drásající scény. Román lze vnímat nejen jako poctu Karlu Poláčkovi a jeho tragickému konci, ale i v obecné rovině jako příběh o silné lásce, jedinečném lidském charakteru a o osudu spisovatele ve stínu osobních a dějinných událostí v protektorátních Čechách.